Česky English
   
  Informace >> Odpady
   

  Aplikace Zákona o elektroodpadu

  Vážení obchodní partneři,

   

  rádi bychom vás touto cestou seznámili s realizací aplikace zákona 185/2001 Sb., o odpadech a zákona č. 7/2005 Sb, který vychází z evropské legislativy o odpadech 2002/96/ES, známého pod používaným názvem „Zákon o elektroodpadu“, na základě kterého plyne dovozci zboží povinnost od 13.8.2005 spolupodílet se a zajišťovat financování likvidace elektroodpadu.

  Společnost TERRA computer systems s.r.o. je členem sběrného systému REMA (www.remasystem.cz), prostřednictvím kterého se spolupodílí na financování sběru a likvidace IT produktů a spotřební AV elektrotechniky.

  V souladu se zákonem probíhá financování likvidace „elektroodpadu“ v rámci společného systému REMA (spolu s ostatními distributory a výrobci), a to formou fakturace recyklačního finančního navýšení, které je uváděno na každém prodejním dokladu jako samostatná položka pro každý druh produktu zvlášť. Toto finanční navýšení je dále účtováno i Vámi - prodejcem (dealerem) dál, tedy Vám jako přeprodejci produktu nevzniká žádný náklad. Pouze v případě, že jste vy sami spotřebitelem (uživatelem) produktu se pro Vás částka stává navýšením ceny produktu.

  Zároveň veškeré prodejní doklady (faktury) vystavené TERRA computer systems obsahují informaci - „Zpětný odběr a oddělený sběr tohoto elektrozařízení a elektroodpadu (včetně akumulátorů a baterií) je řešen v REMAsystému. Informace o sběrných místech na www.remasystem.cz

  Dále je potřeba Vás upozornit na důležité ustanovení zákona, kdy v případě, že váš dodavatel nebude schopen prokázat, že plní povinnosti dané mu zákonem, vystavujete se Vy sami a konečný prodejce převzetí odpovědnosti za daného výrobce (distributora) dle §37j odst. 4. "Ten, kdo v rámci své podnikatelské činnosti prodává elektrozařízení nepocházející od výrobců zapsaných v Seznamu podle § 37i, nese odpovědnost výrobce (distributora) za plnění jeho povinností stanovených zákonem."

  Více informací o podmínkách členství a naplňování zákonných povinností v rámci aplikace Zákona o elektroodpadu Vám poskytnou přímo zástupci REMA – pan David Beneš, telefon - 224 454 224.


   

  Certifikát REMA systém v PDF

   

  TERRA computer systems

  548 423 811 (pevná)
  737 211 683 (T-Mobile)

  skype TERRAcs (Skype)
  E-Shop
  Registrace software


   

  Aktuality

  Jako náhrada za média JVC, dříve Taiyo Yuden nabízíme média CMC vyráběny stejně ale pod novým názvem CMC. Naleznete je na našem e-shopu.
  LIFEPO4 s kapacitou 150Ah. Vhodné s balancerem DALY smart BMS, pro fotovoltaiku, anebo do karavanu jako záložní baterie.
  Krokové motory T22 , T23 a T24 jako náhrada za NEMA 16 a 17
  Krokové motory, rozměr 39,3 x 39,3 mm s roztečí otvorů M3: 31 x 31 mm Naleznete zde v odkazu.
  Lithiové baterie o kapacite 3800 mAh naleznete nově v našem eshopu.
   
  Informace >> Odpady
  Powered by FlexiWeb